Profile

Personal Profile

Name: รชต สรณาคมน์

Contact: [hidden]

Gender: male

Birthday: 14 Jun 1993

Location: นครราชสีมา

Website: framekung.exteen.com

About me: สวัสดีครับ ผมเองชอบขีด ชอบเขียนครับ หาประสบการณ์ ไปไหนมาไหนก็จะเอามาเขียนลงบล็อกครับ และจะพยายามนำเสนอบล็อกในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆ ไม่มีใครเหมือนครับ