วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๒.๕๔ นาที ทีมแพทย์ได้ทำงานจนถึงวินาทีสุดท้าย
ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สิ้นพระชนม์

 พระองค์ทรงมีความสามารถในด้านภาษาฝรั่งเศส ผมได้อ่านกระทู้หนึ่งจากอินเทอร์เน็ต
ถึงความประทับใจในพระพี่นางเธอฯ รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

รวมไปถึงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเฮลิคอปเตอร์ และทรงสนับสนุน
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนไทยอีกด้วย

พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย และตัวของกระผมเอง

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยด้วยความสงบสุขยิ่ง

edit @ 2 Jan 2008 21:50:06 by เฟรม

Comment

Comment:

Tweet

Afrura http://11111gh.com n's <a href="http://22222gh.com/">222222</a> [url=http://33333gh.com]333333[/url] Caspiation

#1 By Bill Clitor (94.143.43.109) on 2010-10-19 19:04

Google